Loading...

Зам.-министър Павлов: Необходимо е разширяване на мрежата на ЕС от търговски и инвестиционни споразумения с ключови партньори

Зам.-министър Павлов: Необходимо е разширяване на мрежата на ЕС от търговски и инвестиционни споразумения с ключови партньори

В рамките на Съвет „Външни работи – Търговия” бяха обсъдени и свързаните с търговията аспекти на икономическата сигурност на ЕС

„Необходимо е разширяване на мрежата на ЕС от търговски и инвестиционни споразумения с ключови партньори, както и от разработването и прилагането на нови инициативи в областта на търговската политика – например сътрудничество с определени държави относно веригите за доставка на критични суровини“. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията на неформално заседание на Съвет „Външни работи – Търговия”, проведено в гр. Валенсия, Испания. Той акцентира върху необходимостта да се осигури ефективно и навременно прилагане на инструментите за търговска защита, както и от разработването на нови инструменти при необходимост. Заместник-министър Павлов подчерта важността на укрепването на мултилатералната търговска система и на реформата на Световната търговска организация за намаляване на зависимостите и диверсифициране на търговията.

В рамките на Съвета „Външни работи – Търговия” бяха обсъдени и свързаните с търговията аспекти на икономическата сигурност на ЕС. Министрите дискутираха мерки за справяне с предизвикателствата и се обединиха около концепция за намаляване на риска, чрез ясни и целенасочени мерки за ограничаване на прекомерните зависимости в критичните вериги на доставки.
Министрите проведоха стратегическа дискусия относно ускоряването на търговските и инвестиционните преговори с Индия, като представиха вижданията си относно целите на ЕС. След проведени няколко кръга на разговори се очертава положителна динамика в преговорния процес, въпреки съществуващите различия. Мнистрите се обединиха около прагматичен подход и проявяване на гъвкавост с цел постигане на договорености, имайки предвид геополитическото значение на Индия, необходимостта от диверсификация на веригите на доставки и разширяването на експортните пазари на ЕС.
Зам.-министър Павлов: Необходимо е разширяване на мрежата на ЕС от търговски и инвестиционни споразумения с ключови партньориЗаместник-министър Павлов посочи, че ЕС има водеща роля в прилагането и насърчаването на използването на най-високи стандарти за устойчиво развитие. Той подчерта, че бъдещото споразумение следва да е с по-голям обхват от тези, които Индия сключва с други търговски партньори. В същото време в някои от трудните за договаряне области, ЕС би могъл да възприеме по-индивидуален подход с оглед отчитане на политическата и икономическа специфика на Индия.

Заместник-министър Николай Павлов се срещна и с българския еврокомисар Илиана Иванова и обсъдиха икономическите предизвикателства пред ЕС и България.

Споделете