Loading...

Зам.-министър Павлов: Стремежите на EС към климатична неутралност изискват реформи

Зам.-министър Павлов: Стремежите на EС към климатична неутралност изискват реформи

За да се постигне климатична неутралност до 2050 г., производството на електроенергия в Европа ще трябва да се увеличи, а инвестициите в промишлеността ще трябва да бъдат много по-високи от предходното десетилетие. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов по време на шестото издание на Европейски минен бизнес форум (ЕМБФ). Той подчерта, че това огромно предизвикателство идва точно когато големите компании и МСП са изправени пред сериозни трудности – търсенето намалява, производствените разходи се увеличават, а инвестициите се изместват в други региони. „От особена важност е фактът, че на европейско ниво се поставя въпросът за индустриалната политика, която да е ориентирана към бъдещето и да декарбонизира индустрията с чисти технологии по конкурентен начин“, каза още зам.-икономическият министър.

Зам.-министър Павлов: Стремежите на EС към климатична неутралност изискват реформи

По негови думи законодателният акт за промишленост с нулеви емисии и законодателният акт за суровините от критично значение, са стълбовете в новия подход на европейската индустриална политика. „Те имат за цел да намалят административната тежест и налагат ускорени процедури за издаване на разрешения за проекти, за суровини от критично значение и за проекти с нулеви емисии“, каза зам.-министър Павлов. Той изтъкна, че това от своя страна дава на инвеститорите дългосрочна увереност и регулаторна предвидимост.

По време на форума зам.-икономическият министър посочи, че ако Европа иска да остане конкурентоспособна на световните пазари на минерали и да осигури суровини, за да посрещне нуждите на своето общество, то тя трябва да стане желано място за инвестиране и да установи устойчиви партньорства с трети страни.

Дейността в сектора на минната индустрия се осъществява от близо 500 компании в България, а заетите са около 20 000 души. „Считаме, че прилагането на законодателния акт за суровините от критично значение ще успее да увеличи и диверсифицира доставките на суровини от критично значение за ЕС, което е фундаментално“, допълни той.

Зам.-министър Павлов акцентира, че Министерството на икономиката и индустрията, чрез разработването на новата Национална индустриална стратегия, насочена към преработващата и към добивната промишленост, ще направи всичко възможно енергийният индустриален преход и в нашата страна да се случи по възможно най-добрия начин, за да имаме една конкурентоспособна индустрия.

Зам.-министър Павлов: Стремежите на EС към климатична неутралност изискват реформи

Във форума участваха представители на Европейската комисия, членове на българското правителство, представители на местната власт и на научните среди, ръководители на европейски браншови организации, водещи икономически експерти и бизнес лидери.

Организатори на Европейския минен бизнес форум са Българска минно-геоложка камара, Министерство на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии.

Споделете