Loading...

Зам.-министър Павлов участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи -Търговия“ на ЕС

Зам.-министър Павлов участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи -Търговия“ на ЕС

„България подкрепя усилията за прилагане на ефективна, прозрачна и ценностна търговска политика, както и търсенето на възможности за реализиране на пълния потенциал на търговските преговори и споразумения на ЕС“. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, който взе участие в редовното заседание на Съвета по „Външни работи – Търговия“, проведено в Брюксел. Министрите проведоха стратегическа дискусия относно бъдещата роля на търговията за конкурентоспособността на ЕС и обсъдиха търговските и инвестиционни отношения на ЕС с Африка.

Зам.-министър Павлов участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи -Търговия“ на ЕСЗам.-министър Павлов посочи, че България поддържа балансиран и умерен подход при разработване на инициативи, свързани с икономическата сигурност на Европа. Той подчерта, че ЕС следва да остане отворена и привлекателна дестинация за инвестиции и да повишава своята конкурентоспособност, като същевременно отчита съвременните геополитически заплахи за икономиките на европейските държави и веригите на доставка.

По думите му в двустранен план ЕС следва да разшири мрежата си от търговски споразумения, като едновременно с това внедри нови по-гъвкави форми на сътрудничество, за да осигури двойния си преход. Постигането на успех в двустранните преговори изисква компромиси и гъвкав подход. Същевременно, ЕС трябва да е готов активно да използва собствените си автономни инструменти за да се защити от нелоялна търговия.

Икономическият заместник-министър каза още, че ЕС трябва да продължи да играе водеща роля в реформирането на СТО, като провокира дискусия по основните въпроси, в т.ч. процеса на управление, уреждането на спорове, електронна търговия и индустриална политика.

Споделете