Loading...

Зам.-министър Пенева: През следващия програмен период Мехатрониката се отделя в самостоятелна тематична област за интелигентна специализация

Зам.-министър Пенева: През следващия програмен период Мехатрониката се отделя в самостоятелна тематична област за интелигентна специализация

През програмния период 2014-2021 г. най-много средства за иновации от националния бюджет и от ЕС са насочени в тематична област Мехатроника и чисти технологии – 37.3%. След преглед на финансираните проекти се установи, че по- голяма част от проектите са в тематичната област “Мехатроника”, което обосновава решението през следващия програмен период “Мехатрониката” да се отдели в самостоятелна тематична област за интелигентна специализация. Това заяви зам.-министър Ивелина Пенева по време на откриването на форум „Микроелектроника и мехатроника 2021“, организиран от Клъстера по Микроелектроника и индустриални електронни системи и Техническия университет в София Тех парк.

Зам.-министър Пенева уточни, че за България “Мехатрониката” е най-добре развитата тематична област за интелигентна специализация, с ясни традиции, съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, като съчетава опит и традиции с конкретен европейски и международен интерес. Тя поясни, че типични примери за мехатронен подход с доказан потенциал в страната представляват автоматизираните машини и системи за автоматизация.

В заключение икономическият зам.-министър коментира, че ще продължи и фокусирането на интервенциите в областта на иновациите, съобразно преобладаващия иновационен потенциал (тематични области на ИСИС), като за периода 21-27 обхватът на стратегията ще се разшири, но ще се стесни фокусът на съществуващите приоритетни тематични области чрез прецизиране на техните подобласти, включително за отделните региони.

Споделете