Loading...

Зам.-министър Пенева участва в 12-та Годишна конференция за управление на кредитния риск

Зам.-министър Пенева участва в 12-та Годишна конференция за управление на кредитния риск

Зам.-министърът на икономиката Ивелина Пенева участва в 12-та Годишна конференция за управление на кредитния риск, организирана от ICAP България.

„Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) ще бъде основният програмен документ, който очертава подкрепа по линия на средствата от ЕС за българските предприятия и за бизнес средата в България“, заяви по време на откриването на конференцията Пенева.

„Освен засилената роля на иновациите, което продължава да бъде приоритет и през новия програмен период, на преден план е изведена и темата за кръговата икономика и ресурсната ефективност, която е още по-актуална в контекста и на Зелената сделка“, каза още Пенева.

Тя подчерта важността на комбинацията между безвъзмездните средства и финансовите инструменти. „На този етап съотношението между финансови инструменти и грант в ПКИП е 35% : 65% в полза на безвъзмездните средства”.

Намаляването на административната тежест за кандидатите, ускоряване на процесите по предоставяне на помощта и увеличаване на ефекта от инвестициите ще са сред водещите принципи и през новия период.

Зам.-министър Пенева добави също, че се предвижда първите обявени процедури по ПКИП да бъдат в началото на следващата година.

На конференцията присъстваха още браншови организации, представители на български и международни компании и др.

Споделете