Loading...

Зам.-министър Петров: 41% от БВП на България се дължи на отрасли с интензивно използване на патенти, марки и авторски права

Зам.-министър Петров: 41% от БВП на България се дължи на отрасли с интензивно използване на патенти, марки и авторски права

41% от брутния вътрешен продукт /БВП/ на България се дължи на отрасли с интензивно използване на патенти, марки и авторски права, а 24% от работните места в страната се създават от тези отрасли. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на работен семинар “Изграждане на респект към интелектуалната собственост“. Събитието бе организирано от Световната организация за интелектуална собственост и Патентното ведомство на Република България.

„България има добре развита структура по отношение на правоприлагащите органи, отговарящи за защитата на права върху интелектуална собственост“, каза заместник-министърът и допълни, че през 2014 г. по границата на страната са задържани 635 824 стоки. Това са опаковъчни материали, облекла, машини и инструменти, парфюми, обувки, аксесоари за облекло, етикети, стикери, емблеми и други. По данни на Патентно ведомство най-често задържаните търговски марки са Nike, Adidas, Armani, Tommy Hilfiger, Zara, Chanel, Puma и много други. „Нарушенията на интелектуалната собственост не са лесни за откриване и представляват „подвижна мишена“, посочи зам.-министър Петров. Той допълни в заключение, че е от съществено значение въвеждането на прецизни системи за откриване на нарушенията и бързото прилагане на превантивни мерки.

Според изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) международната търговия с фалшифицирани и пиратски стоки възлиза на около 250 милиарда щатски долара, което представлява сума, по-голяма от брутния вътрешен продукт на 150 държави. По данни от проучване на Европейското патентно ведомство 41% от БВП на България се дължи на отрасли с интензивно използване на права върху интелектуална собственост. 24% от работните места в България се създават от тези отрасли.

През 2014 г. са осъдени 101 лица за извършване на престъпления против права върху интелектуална собственост. Патентното ведомство през изминалата година е извършило 199 проверки за установяване на нарушения като са издадени 215 наказателни постановления, с които се налагат санкции на нарушителите и се изземват и унищожават стоките, предмет на нарушението.

Споделете