Loading...

Зам.-министър Петров и сенатор Хорх обсъдиха търговско-икономическите отношения между България и Хамбург

Зам.-министър Петров и сенатор Хорх обсъдиха търговско-икономическите отношения между България и Хамбург

Българската страна има сериозен интерес към активизиране и задълбочаване на контактите с град Хамбург във всички области от взаимен интерес – това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров, който се срещна днес с Франк Хорх, сенатор на икономиката, транспорта и иновациите на град Хамбург, Федерална република Германия и бизнес-делегация от града. Въпреки трудностите, свързани с икономическата и финансова криза, България запази своята макроикономическа и финансова стабилност, подчерта заместник-министър Любен Петров и допълни, че в страната ни в момента има политическа стабилност, която също е важна за всички партньори, насочили погледа си към България. Той акцентира пред госта усилията на българското правителство, свързани с реформи в съдебната система и борбата с корупцията. Заместник-министър Петров изтъкна готовността на министерството за подкрепа на българските и немските фирми в облекчаване на административните процедури, както и съдействие при разширяване на дейността на компаниите от Хамбург, които вече работят в България – Aurubis /медодобивни заводи в Пирдоп/; Lufthansa Technik Хамбург /поддръжка на самолети на Airbus и Boeing/, Peter Cremer Holding GmbH, ECE в търговски център „Сердика” и други. От страна на бизнеса Улф Геркенс, главен вицепрезидент на Aurubis, изказа удовлетворението си от спазената принципна позиция на Министерство на икономиката в подкрепа на бизнеса при определяне цените на електричеството за промишлени цели. В заключение заместник-министър Любен Петров допълни, че Министерство на икономиката високо оценява водещия принос на германския бизнес за широко въвеждане на дуалното обучение в България и разчита на опита на германски компании за това.

Федерална република Германия е водещ външнотърговски партньор на България. За 2014 г. стокообменът с Германия е в размер на 5,864 млрд.евро /12.1% от общия стокообмен и ръст от 6%/. Износът за Германия е в размер на 2,657 млрд.евро /1-во място, 12% от общия износ и спад от -3.1%/. Вносът от Германия е в размер на 3,207 млрд.евро /2-ро място след Русия, 12.2% от общия внос и ръст от 14.8%/. За периода януари – март 2015 г. стокообменът с Германия е в размер на 1,561 млн.евро /13.25% от общия стокообмен и ръст от 13.7%/. Износът за Германия е в размер на 721 млн.евро /13.14% от общия износ и ръст от 10%/. Вносът от Германия е в размер на 840 млн.евро /13.34% от общия внос и ръст от 17.1%/.

Споделете