Loading...

Зам.-министър Петров: Правилните реформи и икономически политики могат да бъдат проведени само в диалог с бизнеса

Зам.-министър Петров: Правилните реформи и икономически политики могат да бъдат проведени само в диалог с бизнеса

„Сътрудничеството и диалогът с бизнеса са решаващи за идентифицирането и провеждането на най-ефективните и правилни реформи и устойчиви икономически политики.“ Това заяви зам.-министърът на икономиката Любен Петров на среща с г-н Яцек Кравчик, председател на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Той добави, че екипът на Министерство на икономиката оценява високо обратната връзка с бизнеса. Поради тази причина е взето решение за възстановяване функционирането на съвет към министерството с участието на работодателските организации и представители на водещите научни среди.

„Нашата цел е не да провеждаме самоцелен диалог с бизнеса, а да се превърнем в техен говорител в дискусиите с широката общественост и парламента“, допълни зам.-министър Петров.

Г-н Кравчик приветства инициативата и изрази твърдото си убеждение и положителна оценка за ролята на партньорството с бизнеса. Той посочи, че именно в страните от ЕС, в които правителствата са установили подобна платформа за устойчиво развитие, базирана на диалог с бизнеса и отчитане на становищата на икономическите среди, са налице и най-положителните икономически резултати. По негови думи икономиките в ЕС се справят добре, но напредъкът е далеч от достатъчен. Това важи с още по-голяма сила за страните-членки от Централна и Югоизточна Европа, които следва да постигнат много по-значим икономически ръст, за да се компенсира изоставането от водещите икономики в ЕС.

Г-н Кравчик подкрепи основните направления, по които трябва да се работи и които са в дневния ред на дискусиите и на ЕИСК като иновации, наука, условия на труд, реиндустриализация, сигурност на доставките и цени на енергийните ресурси, външна търговия и др. Той посочи, че България, както и други страни-членки трябва да положат усилия за максималното оползотворяване на европейските средства от настоящата многогодишна финансова рамка за създаване на база за устойчив икономически растеж. Зам.-министър Петров увери г-н Кравчик, че тази визия се споделя от Министерство на икономиката и именно тя заляга в програмата с приоритетите на ведомството.

На срещата присъства и г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ.

Споделете