Loading...

Зам.-министър Петров представи възможностите на България за сътрудничество в региона по време на Виенския икономически форум

Зам.-министър Петров представи възможностите на България за сътрудничество в региона по време на Виенския икономически форум

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров представи възможностите на България за сътрудничество в региона по време на Виенския икономически форум. Той се провежда на 18 и 19 юни във Виена. Разговорите са на тема ”Инвестиции и регионално сътрудничество – ситуацията в момента и европейските перспективи на Западните Балкани”.

България активно работи за развитието на търговско-икономическото сътрудничество с държавите от Западните Балкани. Това каза пред участниците във Форума зам.-министър Петров. „Основното предизвикателство пред това сътрудничество е преодоляването на последствията от световната икономическа криза. Като основа за по-бързото регионално възстановяване са изграждането и модернизирането на транспортните и енергийните връзки; привличането на чуждестранни инвеститори; насърчаването на иновациите и предприемачеството в страните от Югоизточна Европа“, допълни заместник-министърът на икономиката.

Той подчерта, че България има програми за сътрудничество с всички съседни страни. Чрез тях страната ни насърчава развитието на добросъседски отношения и подпомага реалните бизнес контакти. Заместник-министърът открои Стратегията на ЕС за Дунавския регион като изтъкна, че тя е инструмент за насърчаване на регионалните възможности за търговия и инвестиции. Като пример за успешни проекти в рамките на Стратегията той посочи „По пътя на Римските императори”, „По пътя на виното“ и „DanubeHIKE – пешеходни маршрути по поречието на Дунав“.

Друга програма за транснационално сътрудничество е „Балкани-Средиземно море”, която обхваща България, Кипър, Гърция, Албания и Македония, е насочена към регионалния предприемачески потенциал, подобряване на конкурентоспособността, подпомагане създаването на нови малки и средни предприятия. Програмата се фокусира и върху съвместни подходи за опазване и управление на богатото природно и културно наследство в региона. „Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/ е мост между Балтийско море, Дунав, Адриатика и регионите на Черно море и също дава възможност за развитие на регионалното сътрудничество“, каза още Любен Петров. В заключение той подчерта готовността на българското правителство за развитие на отношенията със страните в Югоизточна Европа. Той изрази увереност, че съществува потенциал за задълбочаване на сътрудничеството в региона и за развитие на трансгранични проекти и съвместни инициативи.

В програмата на заместник-министър Любен Петров са включени работни срещи с Бернадет Герлингер – заместник-министър на икономиката на Австрия, Фуркан Чако – министър на чуждестранните инвестиции на Република Македония и с представители на бизнеса от региона на Западните Балкани.

Споделете