Loading...

Зам.-министър Петров ще открие работен семинар “Изграждане на респект към интелектуалната собственост“

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров ще открие работен семинар “Изграждане на респект към интелектуалната собственост. Семинарът ще се проведе на 4 юни /четвъртък/ 2015 г. от 9.00 ч. във Витоша парк хотел.

Събитието се организира от Световната организация за интелектуална собственост и Патентното ведомство на Република България.

Според изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) международната търговия с фалшифицирани и пиратски стоки възлиза на около 250 милиарда щатски долара, което представлява сума, по-голяма от брутния вътрешен продукт на 150 държави. По данни от проучване на Европейското патентно ведомство 41% от БВП на България се дължи на отрасли с интензивно използване на права върху интелектуална собственост. 24% от работните места в България се създават от тези отрасли.

Споделете