Loading...

Зам.-министър Шотев и представители на БТПП обсъдиха възможностите за развитието на иновативната екосистема в България

Зам.-министър Шотев и представители на БТПП обсъдиха възможностите за развитието на иновативната екосистема в България

Министерството на икономиката и индустрията ще си партнира със Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Това стана ясно по време на срещата на заместник-министър Ивайло Шотев с Радослав Петков – председател на Управителния борд, и адв. Костадин Манев – член на Управителния борд на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП.

На срещата бяха коментирани възможности за сътрудничество с бизнеса с оглед подобряване на условията за фирмите при изпълнение на проекти с европейски средства.

Обсъдена бе и дейността на Българската служба по акредитация по отношение технологичния трансфер, сертифициране на лаборатории, свързани с научно-изследователска и развойна дейност, институционалното развитие на Патентното ведомство и поддържането на стабилен национален експертен капацитет в областта на патентната експертиза и патентно-информационните проучвания, както и активно участие на Република България в работата на специализираните в областта агенции на Европейския съюз като EUIPO и други негови органи и структури и др.

Постигната бе договорка за формиране на работни групи в контекста на асоциираното членство на Министерството на икономиката и индустрията към Съвета по иновации и за провеждане на регулярни работни срещи.

Споделете