Loading...

Зам.-министър Шотев: Работим за намаляване на административната тежест и за осигуряване на предвидима среда за бизнеса

Зам.-министър Шотев: Работим за намаляване на административната тежест и за осигуряване на предвидима среда за бизнеса

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев се срещна с кмета на Община Шумен проф. Христо Христов, с областния управител проф. Добромир Добрев, със заместник-областния управител Нели Георгиева и с Николай Тончев – изпълнителен директор на „Индустриален парк“ Шумен. Обсъдени бяха възможностите за привличане на инвестиции в региона, липсата на достатъчно квалифицирани кадри за работа в производствата и други. Срещата се проведе в кметството на Община Шумен и на нея присъстваха и представители на местната власт и бизнеса.

Зам.-министър Шотев: Работим за намаляване на административната тежест и за осигуряване на предвидима среда за бизнеса

„Усилията ни са насочени към намаляване на административната тежест и осигуряване на благоприятна и предвидима бизнес среда. Тук съм да чуя предизвикателствата пред вас и според възможностите на министерството и правителството да окажем съдействие. Вярваме, че изпращаме правилните сигнали към бизнеса“. Това заяви заместник-министър Шотев по време на работна среща и подчерта, че страната ни се стреми да отговори на високите изисквания на потенциалните инвеститори по отношение на бизнес климат и предлагането на адекватни насърчителни мерки. По негови думи инвестициите в България се увеличават. “Имаме рекорден брой инвестиции за миналата година”, посочи Шотев, и допълни, че очаква по-силен икономически растеж от миналогодишния.Зам.-министър Шотев: Работим за намаляване на административната тежест и за осигуряване на предвидима среда за бизнеса

По време на срещата, като основни предизвикателства в региона бяха посочени състоянието на инфраструктурата, водеща към големите предприятия, аварийното спиране на тока и водата, водещо до големи технологични загуби и технически аварии на машините и съоръженията, както и процедурите за наемане на чуждестранни граждани, идващи от страни извън Европейския съюз.

Споделете