Loading...

Зам.-министър Щонова: България се налага като добро място за инвестиции

Зам.-министър Щонова: България се налага като добро място за инвестиции

България запазва своята икономическа стабилност и все повече се налага като място със сигурен и благоприятен инвестиционен климат. Това обяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на Годишна конференция на заместник министър-председателя и министър на външните работи Мария Габриел с ръководителите на задграничните представителства на Република България.

Основните сектори, за които България се налага като инвестиционна дестинация, са тези на високите технологии, бизнес услугите с добавена стойност, производството на части за водещи световни производители и др. „Страната ни успешно привлича значителен брой големи по обем проекти в сферата на електрониката, аутсорсинга, химическата промишленост, транспортното оборудване и машиностроенето“, каза Щонова.

Тя акцентира на това, че България регистрира ръст на износа и на преките чуждестранни инвестиции, което е важен фактор за технологичната модернизация и обновяването на производството, както и за развитието на иновативни продукти и услуги и за подобряване на конкурентоспособността.

Зам.-министър Щонова съобщи, че за първите шест месеца на 2023 г. изнесените стоки от страната са на стойност 44.4 млрд. лв. По думите й преките инвестиции в България от януари до юни 2023 г. те са на стойност 1.8 млрд. евро.

„От ключово значение за нарастване на износа и обема на преките чуждестранни инвестиции е работата на търговско-икономическите ни представители зад граница“, каза още пред посланиците зам.-министър Щонова. В дискусия с представителите на дипломатическите мисии тя увери, че взаимодействието на СТИВ с посланиците продължава да е сред приоритетите на МИИ.

Споделете