Loading...

Зам.-министър Щонова: България вече се разпознава като център за развитие на информационните технологии

Зам.-министър Щонова: България вече се разпознава като център за развитие на информационните технологии

България има наличен капацитет и достатъчна експертиза, с които вече се разпознава като център за развитие на информационните технологии. Ние сме сред държавите с най-бърз интернет в света и с модерен технологичен парк. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова на форум „Сътрудничество за регионално развитие и растеж“. Участниците в събитието обсъдиха насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по ключови теми, които имат отражение върху икономиката на национално и местно ниво.

Зам.-министър Щонова допълни, че дигитализацията за бизнеса е приоритетна област за подкрепа в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2021-2027 г. По нейните думи стимулирането на процеса на цифровизация на реалната икономика е една от целите на провежданата политика в областта на интелигентната индустрия.

„Присъединяването към ОИСР e ключов приоритет за страната и са предприети всички стъпки за ускоряване на процеса.“, каза още зам.-министър Щонова и определи като изключително важна дискусията с широк кръг участници за нуждите и приоритетите, свързани с икономическото развитие на региона.

Тя направи преглед на подготовката на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие като отбеляза, че присъединяването на страната ще бъде стъпка към устойчиво и проспериращо общество, функциониращо в условията на стабилна пазарна икономика и демократично управление.

По думите на Щонова Министерството на икономиката и индустрията е сред най-силно ангажираните институции, участвали в процеса по присъединяване на България в ОИСР. Тя открои домакинството на ведомството на три успешно проведени мисии по прегледа през тази година – от Комитета по корпоративно управление, от Комитета по търговия и от Комитета по стомана.

Зам.-министърът отчете доброто сътрудничество между институциите, бизнеса и академичните среди, както и напредъка на България в процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Форумът бе организиран от Дипломатическия институт към МВнР. В него участие взеха зам.-министри, областни управители, кметове, представители на държавни институции и на бизнеса.

Споделете