Loading...

Зам.-министър Щонова: Чрез индустриално сътрудничество българската отбранителна индустрия трябва да развие и да разшири производствения си капацитет

Зам.-министър Щонова: Чрез индустриално сътрудничество българската отбранителна индустрия трябва да развие и да разшири производствения си капацитет

От съществено значение е да бъде изградена целенасочена и последователна национална политика по развитие на проекти за индустриално сътрудничество в рамките на договорите за придобиване на военна техника и оборудване за нуждите на Въоръжените сили на България. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова при откриването на годишната конференция AFCEA TechNet 2023 „Технологичните предизвикателства и мястото на Българската армия в колективната отбрана и сигурност“. Тя подчерта, че тази стъпка ще създаде възможност българската индустрия да развие и да разшири производствения си капацитет и ще има положителен ефект върху бизнес средата в страната. По този начин ще се гарантира сигурността на доставките при поддръжката и ремонта на закупената техника.Зам.-министър Щонова: Чрез индустриално сътрудничество българската отбранителна индустрия трябва да развие и да разшири производствения си капацитет

По думите й динамиката и промените в международната среда на сигурност поставят предизвикателства пред отбранителните способности на държавите членки на НАТО и ЕС и налагат заделяне на значителни финансови ресурси за инвестиции в ключови отбранителни способности. „Министерството на икономиката и индустрията разглежда тези процеси в един по-широк контекст, а именно – като възможности, от които трябва да се възползва нашата отбранителна промишленост, за да разшири и модернизира производството си и да постигне желаното технологично обновление“, допълни още тя.

Заместник-министър Щонова насърчи участниците в конференцията да бъдат по активни и да се възползват максимално от възможностите, които предоставят актуалните програми и инициативи в рамките на НАТО и ЕС като: инициативата DIANA, Иновационния фонд на НАТО, Европейския фонд за отбрана. „Приетият наскоро Регламент за укрепване на производството на боеприпаси (ASAP) е с бюджет от 500 млн. евро и ще предлага безвъзмездна финансова помощ за европейски компании, които желаят да създадат нови производствени мощности в областта на боеприпасите и ракетните системи, както и да увеличат или преструктурират съществуващи производствени линии“, допълни зам.-икономическият министър.

По време на конференцията на зам.-министър Щонова беше връчен плакет по повод дългогодишно сътрудничество между Министерството на икономиката и индустрията и AFCEA Секция „София“.

Споделете