Loading...

Зам.-министър Щонова присъства на отбелязването на 70-а годишнина на Химикотехнологичен и металургичен университет

Зам.-министър Щонова присъства на отбелязването на 70-а годишнина на Химикотехнологичен и металургичен университет

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова присъства на отбелязването на 70-годишнината на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и 20-годишнината на Националния научноизследователски център „Българско водородно общество“.

По време на събитието президентът на Р България Румен Радев бе удостоен с почетния знак на ХТМУ.

Глобалната зелена водородна икономика се развива с все по-бързи темпове и водородът ще има главна роля за декарбонизацията на промишлените процеси и икономическите отрасли. Един от основните приоритети не само на България, но и за всички страни в Европа е неотложното намаляване на въглеродните емисии. ХТМУ и Българско водородно общество са важна част от този процес с развитието на образованието и науката и подготовката на висококвалифицирани специалисти в тези области.

На честванията присъстваха заместник-министри, ръководства на висши училища у нас, представители на бизнеса и местната власт.

Споделете