Loading...

Зам.-министър Везиева даде старт на поредица от регионални срещи с бизнеса

Зам.-министър Везиева даде старт на поредица от регионални срещи с бизнеса

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева проведе първата от поредица срещи с бизнеса из страната, чиято цел е да установят активен и отворен диалог между изпълнителната власт и бизнеса. Инициативата е на Министерство на икономиката, а основната идея е от една страна да се дефинират от първо лице трудностите, пред които е изправен бизнесът у нас, а от друга – възможностите за подкрепа, които Министерство на икономиката може да предостави на българските фирми. Срещата се проведе в Русе.

„Най-големият проблем на бизнеса са административните тежести, породени от различни нормативни актове“, посочи зам.-министър Везиева в рамките на срещата. Тя обясни, че до този момент Министерство на икономиката е направило оценка на 32 действащи акта, като е изготвило препоръки до съответните министерства за изменения в режима или отпадане на регулацията. „Няма как да освободим бизнес средата, ако не оптимизираме тези режими“, допълни зам.-министър Везиева.

Тя коментира, че инициативата на Министерство на икономиката за провеждане на поредицата от срещи в страната е продиктувана от идеята екипът на министерството да се вижда с хората от бизнеса, за да може на място да се решават много от проблемите. Тя поясни, че тематиката е свързана с необходимостта от промени в нормативната уредба, с инвестиции, с предоставяната информация за малки и средни предприятия, с дейностите на Агенцията за метрологичен и технологичен надзор и други проблеми, които са свързани с работата на бизнеса. Тема, която ще бъде обсъждана на срещите е и Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020, по която в момента се приемат проекти предложения за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия. Фокус в дискусията ще бъде и Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Заместник-министър Везиева подчерта, че Министерство на икономиката оценява ползотворната дискусия и че посредством нея ведомството цели да се прави постоянна оценка на влиянието на налаганите от тях мерки върху реалния бизнес.

По-рано днес зам.-министър Везиева участва в откриването на обновената централна част в гр. Русе и прилежащите пространства. Проектът за благоустрояване е по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013.

Споделете