Loading...

Зам.-министър Везиева: Качеството на обучението е фактор за икономически растеж

Зам.-министър Везиева: Качеството на обучението е фактор за икономически растеж

Зам.- министърът на икономиката Даниела Везиева взе участие в стартираща конференция за представяне на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа /ЕРАLЕ/, организирана от Министерството на образованието и науката. Платформата е насочена към центрове за професионално обучение, школи по ключови компетенции, работодатели, университети и др.

„Заедно с Вас днес декларираме, че нашата държава официално заявява своето участие в споделената политика на ЕС за развитие на нови възможности за повишаване на качеството на образованието и обучението“, обърна се към участниците в конференцията зам.-министърът на икономиката.

Даниела Везиева допълни, че Електронната платформа за учене на възрастни в България ще е този механизъм, чрез който ще се поднасят едновременно добри практики от европейските държави, възможности за придобиване на нови знания, умения и реализация и най-важната характеристика – създаването на професионална общност. „Днес все повече се приема, че обществената основа определя процесите на икономическо развитие“, каза още зам.-министърът. Тя изтъкна значението на инвестициите в човешкия капитал, науката и качеството на образованието и обучение като едни от основните предизвикателства пред България. “В мое лице, както и в лицето на целия екип на Министерство на икономиката имате сътрудник и участник в създаването на развито икономическо общество“, завърши Везиева.

На представянето на платформата взеха участие министърът на образованието и науката Тодор Танев и Янка Такева – председател на Съюза на българските учители.

Споделете