Loading...

Зам.-министър Везиева: Министерство на икономиката работи за подобряване на бизнес средата

Министерство на икономиката ще работи за подобряване на бизнес средата в България, както и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева на Третия международен бизнес форум , организиран от сп.“Мениджър“ под мотото: „България и светът в развитие. Бизнес среда, финанси и инвестиции“. Подобряването на бизнес средата в България ще доведе до повече инвестиции и от там до по- висок икономически ръст, каза зам.министър Везиева. Според нея потреблението ще нарасне, защото предприемачите, увеличавайки инвестициите, ще наемат и допълнителни служители и работници.

По думите й един от основните проблеми пред бизнеса е, че се приемат закони и наредби без да се направи анализ дали те засягат негативно икономическата активност и поведението на фирмите и потребителите. В Министерството на икономиката ще бъде създадено звено, което да прави икономически анализ от типа “ползи-разходи” за всички нови закони и наредби, които пряко или косвено засягат икономическата активност, за да не се приемат нормативни актове, които създават пречки пред бизнеса, съобщи зам.министърът.

Министерство на икономиката си е поставило за цел България всяка година да показва значим напредък по всички авторитетни международни сравнителни индекси, като индекса на Световната Банка за леснота на правене на бизнес, индекса за конкурентно способност на Световния Икономически Форум и др., категорична бе Везиева.

Споделете