Loading...

Зам.-министър Везиева представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Министерство на икономиката ще работи за намаляване на административната тежест за малкия и средния бизнес. Това заяви днес зам. – министърът на икономиката Даниела Везиева в Русе, където представи заедно с екип експерти от Министерство на икономиката Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 г.

Зам.-министър Везиева информира, че следващият програмен период 2014 – 2020 г. е насочен към интелигентен растеж, т.е. създаване на устойчива среда за живеене – дейности свързани с образованието, бизнеса и социалната сфера. Стратегията, която е разработена в Министерство на икономиката и вече е одобрена, е свързана с иновации във високите технологии, както и иновации, свързани с бизнес, който да дава добавена стойност за работни места.

Според Везиева бизнесът, към момента е обременен с много администриране. Трябва да се облекчи начинът за плащане на данъци, регулаторния режим при таксите и други. Екипът на Министерството на икономиката има амбицията това да започне да се случва от идната финансова година. Има доста подготвени документи за приемане в Народното събрание, свързани с хармонизация с регламентите на ЕС, предписанията, дадени от ЕК. Ще се започне с 1 – 2 лицензионни режима, по които ще се проведат разговори с бизнеса, за да се постигне работещ механизъм.

Министерството на икономиката има амбициозната задача да е добър партньор на бизнеса, увери зам.-министър Везиева . Тя посочи, сред поставените от строителния бизнес проблеми е този с визовия режим. Държавите – членки на ЕС са регулирали процеса си за постоянно пребиваващи граждани, а у нас все още има 90 – дневен период, след който лицето трябва да напусне държавата. Това създава проблем с преките чужди инвестиции, уточни зам.-министърът. По думите й важни са и промените в Закона за професионалното образование и влизанета в сила на дуалната система, което ще донесе добри резултати по отношение на квалификацията и пазара на труда.

Споделете