Loading...

Зам.-министър Везиева: Ще бъдем добър партньор на бизнеса

Ще бъдем добър партньор на бизнеса и затова работим в посока опростяване и улесняване на административното обслужване, поддържане на благоприятна бизнес среда и насърчаване на инвестициите и иновациите. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева при откриването на Първата официална бизнес среща на Българската инвестиционно строителна асоциация /БИСА/ в Бургас. Тя подчерта, че една от водещите цели на българското правителство е ефективното управление на европейските фондове, повишаване на усвоените средства чрез опростяване на процедурите и засилване на прозрачността и контрола.

Зам.-министър Везиева изтъкна пред събралите се на срещата в Бургас, строителни предприемачи от цялата страна, утвърдени инвеститори, представители и мениджъри на фирми и компании, работещи в сферата на строителството, волята на Министерството на икономиката за подобряване на достъпа до финансиране и за подкрепа на малките и средни предприятия. “Целите на Българската инвестиционно строителна асоциация съвпадат много с тези на правителството и се надявам занапред да има по-добър диалог между институциите, бизнеса и неправителствените организации, защото целта ни е обща – икономическата стабилност на държавата”, обобщи зам.-министърът.

Споделете