Loading...

Зам.-министър Везиева ще вземе участие в Трета Конференция „Приятели на индустрията“ на министрите на ЕС

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева ще вземе участие в Трета Конференция „Приятели на индустрията“ на министрите на ЕС, която ще се проведе в гр. Мадрид, Испания на 17 февруари.

Целта на инициативата е да адресира тенденцията на намаляващ относителен дял на индустрията в икономиката на Европейския съюз и да призове към предприемането на мерки за възстановяване определящата роля на сектора.

Споделете