Loading...

Зам.-министър Везиева участва в дискусия „Вкуси България“

„Хранително-вкусовата промишленост е сред секторите, които се развиват плавно и устойчиво през последните години в България. Той успя да запази своята конкурентоспособност, като повечето предприятия от бранша са експортно ориентирани“. Това каза заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева при откриването на дискусия в защита на родното производство на храни „Вкуси България“. Тя припомни, че в началото на м. април Министерството на икономиката отваря Втора ос на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, която в рамките на 150 млн. евро ще субсидира безвъзмездно проекти, свързани с въвеждането на иновации в предприятията, както по отношение на производственото оборудването, така и по отношение на използваните технологии. Чрез оперативната програма се цели да се увеличи делът на иновативните предприятия, да нарасне производителността на малките и средните предприятия и да се намали енергийната им интензивност.

„По отношение на бизнес средата ние сме предприели няколко инициативи, едната от които е свързана с изготвената концепция за прилагане на МСП-теста“, каза още зам.-министър Везиева. Тя допълни, че целта на теста е да се оценява въздействието на всички законодателни промени в нормативни актове върху малкия и среден бизнес и по този начин да не се допуска влошаване на бизнес средата.

Друга мярка за облекчаване на процедурите за стартиране на бизнес, която посочи зам.-министърът е ускоряването на процедурата по регистрация на едно предприятие в Агенция по вписванията, така че тя да се извършва в рамките на 3 дни.

В Министерството на икономиката се оптимизира и работата на нашите търговски представителства предимно в Азия, Средния и Далечния Изток и Северна Америка. Ще работим в партньорство за това българските производители успешно да реализират своята продукция на европейските и международни пазари“, каза в заключение зам.-министър Везиева.

Споделете