Loading...

Зам.-министър Везиева: Възраждането на индустрията изисква дългосрочни приоритети

Зам.-министър Везиева: Възраждането на индустрията изисква дългосрочни приоритети

„Създаването на предпоставки и условия за възраждане на българската индустрия изисква определянето на дългосрочни приоритети. Именно такива приоритети се стремим да определим, като по този начин се гарантира наличието на целенасочена и ефективна стратегия“. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева на организирана по-рано днес от КНСБ кръгла маса на тема „Възраждане на индустрията в България“.

Зам.-министър Везиева определи наличието на силна индустриална база като ключов фактор за организирането на устойчив процес по създаване на добавена стойност и повишаване на заетостта. Тя очерта необходимостта от интеграция на българските предприятия в икономиката на европейската общност и на световно ниво и стимулирането на научна и развойна дейност, особено при експортно ориентираните предприятия. Сред конкретните области, които зам.-министър Везиева посочи като абсолютно необходими за иницииране на индустриалното възраждане са насърчаване на човешкия капитал и повишаване на уменията, включително посредством дуално образование, осигуряването на достъп до финансиране и насърчаване на иновациите в промишлените предприятия.

„Имаме пълна готовност за задълбочаване на сътрудничеството с браншовите организации и партньори, без което не би могла да се изработи и приложи ефективна стратегия за възраждане на българската индустрия.“, допълни зам.-министър Везиева.

Споделете