Loading...

Зам.-министър Яна Топалова откри българо-турски онлайн бизнес и инвестиционен форум

Зам.-министър Яна Топалова откри българо-турски онлайн бизнес и инвестиционен форум

През последните години Република Турция е сред първите 10 държави-източници на преки чуждестранни инвестиции в България. По данни на БНБ инвестициите от Турция са близо 1 млрд. евро. Въпреки пандемията само за тази година те са над 20 млн. евро. Това заяви заместник-министърът на икономиката Яна Топалова при откриването на българо-турски онлайн бизнес и инвестиционен форум, с участието на над 100 компании от двете страни. Събитието е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ и Съвета за външноикономически връзки на Република Турция /DEIK/.

Икономическият заместник министър изтъкна, че въпреки трудния за всички икономики момент Турция остава един от водещите стратегически икономически партньори на България. „Неминуемо пандемията оказа влияние и за периода януари-септември на 2020 г. стокообменът между двете страни, според нашата статистика, възлиза на 3,175 млрд. евро, което е спад от близо 11%“, посочи тя.

По думите й с цел преодоляване на негативните последици от пандемията трябва да се положат съвместни усилия за намиране на нови възможности за сътрудничество в области от взаимен интерес. „Съществува потенциал за реализиране на инвестиционни проекти и коопериране между български и турски компании в автомобилната промишленост, електротехниката и електрониката, машиностроенето, транспорта и логистиката, информационните технологии, текстилна и химическа промишленост, както и хранително-вкусовата промишленост“, допълни Топалова.

Тя подчерта, че българските и турските компании могат да си сътрудничат и чрез създаване на смесени предприятия и съвместното излизане на трети пазари, вкл. и по линия на производство и доставка на медицински предпазни и защитни средства и оборудване.

Турският заместник – министър на търговията г-жа Гунджа Йълмаз Батур изтъкна от своя страна, че двете страни имат голям потенциал, както при търговията, така и в сферата на инвестициите.

На форума участие взеха още представители на Българска агенция за инвестиции, на Национална компания индустриални зони и др.

Споделете