Loading...

Зам.-министър Янев участва в конференция на тема – „Европейската зелена сделка след Ковид -19 и българският енергиен преход“

Зам.-министър Янев участва в конференция на тема – „Европейската зелена сделка след Ковид -19 и българският енергиен преход“

„Европейска зелена сделка би могла да бъде възможност националният бизнес да се модернизира и да стане по-конкурентен, но от друга страна за бизнеса е важна предсказуемата и стабилна регулаторна рамка, въз основа, на която да планира и осъществява инвестициите си“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Стамен Янев по време на откриването на конференция „Европейската зелена сделка след Ковид-19 и българският енергиен преход“. Той подчерта, че осъществяването на Европейската зелена сделка е свързано с инвестиции и сериозни трансформации, за които голяма част от държавите членки нямат необходимата готовност.

По негови думи специално внимание трябва да се обърне на секторите от индустрията с интензивно използване на ресурси и енергия. Енергоинтензивните индустрии са структуроопределящи за икономиката ни и са основата на множество вериги на стойността. „Декарбонизацията и модернизацията на този сектор са от съществено значение. Те ще осигурят предпоставки за привличане на нови инвестиции, за да помогнат на компаниите да се доближат до неутралитет по отношение на климата“, каза още зам.-министър Янев.

В рамките на форума стана ясно, че при прехода към декарбонизация се очакват редица предизвикателства за българската индустрия, като едни от тях са: риск за конкурентоспособността на българската икономиката поради значителните разходи за нови технологии за изпълнение на изискванията на Зелената сделка, в т.ч. дигитални, ресурсоефективни, технологии за улавяне и съхранение на въглерод, риск от липса на квалифицирани кадри за работа с новите технологии и др.

Зам.-министър Янев припомни, че в България около 13 промишлени отрасли са обект на зелена трансформация, като в тях работят 79% от заетите и създават 79% от добавената стойност в индустрията.

В заключение зам.-икономическият министър съобщи, че съвсем скоро до края на годината Министерството на икономиката предвижда да пусне отделна процедура свързана с зелени иновации. „Също така през следващия програмен период по ПКИП са предвидени около 460 млн. евро, които да бъдат в полза за постигането на така наречената „Зелена трансформация“, но трябва да се търсят и други форми на финансиране, да се стимулират създаването на различни форми на кооперация между бизнеса и държавата, допълни зам.-министър Янев.

Свързана медия

Споделете