Loading...

Зам.-министър Янко Топалов откри конференция „Осигуряване на качество в Европейските университетски алианси: отвъд границите“

Зам.-министър Янко Топалов откри конференция „Осигуряване на качество в Европейските университетски алианси: отвъд границите“

Българските кадри и талантите, които имаме в толкова много области, са основният двигател на растежа на българската икономика. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов по време на откриването на националната конференция „Осигуряване на качество в Европейските университетски алианси: отвъд границите“.

„Възможностите за мобилността на студентите е ключова за европейската икономика. Заедно с това обаче за нас е много важно да създадем рамката, която да насърчава повече от младежите, които завършват водещите европейски университети, да се връщат в страната ни и да прилагат наученото тук“, коментира зам.-министър Топалов.

„България има традиции в обучението по икономика във висшето образование, както и в много други направления, но динамичният прогрес на новите информационни технологии и иновации, както и бързото нарастване на ресурсите, налага да бъдат разработвани нови форми на обучение“, допълни икономическият заместник-министър и подчерта, че „имаме основата, но не бива да забравяме, че трябва да надграждаме постигнатото дотук, защото младите хора са бъдещето на България“. Той увери организаторите на събитието, че както и досега, Министерството на икономиката и индустрията ще бъде активен партньор в тези процеси.

Националната конференция се организира от Висше училище по агробизнес и развитие (ВУАРР) на регионите по проект Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ (ИНВЕСТ) на тема: „Осигуряване на качеството в Европейските университетски алианси: отвъд границите“ (Quality assurance in European universities alliances: Going beyond borders).

В събитието взеха участие президентът на ВУАРР доц. Светла Димитрова и ректорът на учебното заведение проф. Марияна Иванова, представители на университети от България, Гърция, Турция, Словакия, Нидерландия, Финландия и др.

Споделете