Loading...

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева представи новото ръководство на Комисията за защита на потребителите

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева представи новото ръководство на Комисията за защита на потребителите

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов и членовете Константин Арабаджиев и Константин Райков представиха на пресконференция днес приоритетите в работата на новото ръководство на институцията.

Изразяваме пълно доверие към състава на новото ръководство на КЗП, заяви зам.-министърът на икономиката. Министерство на икономиката заедно с КЗП ще работи за подобряване на защитата на потребителите в България. Убедена съм, че експертизата на новото ръководство ще постигне много добри резултати, каза още Везиева.

Г-н Маргаритов очерта приоритетите, които новият състав на комисията идентифицира като важни. Първият от тях е засилване контрола по отношение безопасността на стоките и услугите чрез подобряване координацията между органите, които имат отношение към надзора на пазара за безопасността на предлаганите продукти и повишаване ефективността на проверките, които контролният орган извършва по това направление.

Друг посочен от Маргаритов приоритет в работата на институцията ще бъде извършването на преглед на общите условия на договорите, които се предлагат на потребителите в различни области и сектори.

Константин Арабаджиев – член на КЗП, допълни, че до края на годината прегледът на общи условия ще обхване различни сектори като финансови и банкови услуги, застрахователни компании, туристически услуги и др. Той посочи, че в момента тече анализ на общите условия на около 40 кабелни оператора, като за 27 от тях проверката е приключила с констатиране при всеки от операторите на по 2-3 неравноправни клаузи, за които са изготвени предписания за отстраняването им. Арабаджиев допълни, че е приключила проверката на общите условия на ВиК дружествата и те са приведени в съответствие с изискванията на законодателството.

Като трети приоритет в работата на екипа на КЗП председателят Маргаритов изтъкна повишаването ефективността на помирителното производство, което способства за разрешаване на спорове, възникнали между потребители и търговци чрез създаване на секторни помирителни комисии.

Константин Райков – член на КЗП, посочи, че помирителните комисии ще бъдат специализирани в секторите енергетика, водоснабдителни и канализационни услуги, електронна търговия и съобщения, транспорт.

Сред приоритетите на новия състав на ръководството на КЗП ще бъде и анализ на администрирането на дейността на КЗП и дигитализиране на услугите на институцията с цел оптимизиране на работата и повишаване бързината при реакциите по постъпващите жалби и сигнали на гражданите.

Споделете