Loading...

Зам.-министърът на икономиката Любен Петров ще открие втория информационен ден по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров ще открие втория информационен ден по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

След извънредно голям интерес от страна на бизнеса по време на първия информационен ден по процедурата Министерство на икономиката организира второ събитие, което ще се проведе в зала „Диамант“ на хотел „Рамада“ /бивш „Принцес“/ на 27 май 2015 г. (сряда) от 10.00 до 14.00 часа. Регистрацията ще бъде от 9.30 до 10.00 ч., а събитието е открито за всички заинтересовани лица.

В рамките на проведените в периода 11 – 21 май 2015 г. информационни дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха процедурата пред заинтересованите страни в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София.

Допълнителна информация за процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg.

Споделете