Loading...

Зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров се срещнаха с представители на над 50 браншови организации

Зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров се срещнаха с представители на над 50 браншови организации

Зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров се срещнаха с представители на над 50 браншови организации, членове на Българската стопанска камара (БСК), както и с Управителен съвет на камарата, която бе домакин и организатор на срещата.

Зам.-министър Везиева, обяви че министерство на икономиката си е поставило за цел облекчаване на административната тежест за бизнеса. Тя допълни, че един от ключовите приоритети на министерство на икономиката е електронизацията на административните услуги с цел подобряване на обслужването на бизнеса, намаляването на неговите административни разходи и на възможностите за корупция.

Зам. министър Любен Петров, заяви че обособяването на министерство на икономиката е много добра предпоставка, за да започне да се занимава приоритетно с подобряване на бизнес средата. Той беше категоричен, че министерството разчита на обратната връзка с бизнеса, за да може, работейки заедно, българската икономика да бъде по-конкурентноспособна. Той обяви пред участниците в срещата, че преговорите за ТТИП са в начална фаза, но министерство на икономиката ще отстоява позициите на българския бизнес в тях.

Представителите на браншовите организации поставиха множество въпроси, свързани с регулаторната среда и подобряването на възможностите за правене на бизнес в България. Сред ключовите дискутирани теми бяха високото ниво на сивата икономика, липсата на кадри за отделните индустрии и държавната намеса в заплащането на труда. Общо беше мнението, че е необходимо приемането на всеки нормативен акт да се предхожда от качествена оценка на неговото въздействие върху икономиката, като в оценяването да бъдат привличани представители на бизнеса.

Бе поставен въпросът за подкрепата на микро- и малките фирми, които оперират по еднакво законодателство с това за големите компании и са в невъзможност да покрият голяма част от нормативните изисквания. Това е предпоставка те да навлизат в „сивата“ икономика, категорични бяха участниците в срещата. В тази връзка г-жа Везиева сподели, че се обмисля възможността за връщане на патентния режим за микрофирмите.

От страна на МИ беше изразена готовност за активен диалог с представителите на бизнеса с цел подобряване на бизнес средата. Участниците в срещата се договориха в близките месеци да се проведат отделни срещи с всяка от браншовите организации, така че да се разгледат в по-голяма дълбочина конкретните проблеми на секторите.

Споделете