Loading...

Заместник-министър Александър Манолев отличи победителите в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Заместник-министър Александър Манолев отличи победителите в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

В България функционират над 316 хиляди малки и средни предприятия, а в тях работят повече от 1,5 млн. души. Именно затова и икономическата политика на правителството е фокусирана върху тях и развитието им чрез иновации за постигане на по-голяма добавена стойност. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на церемонията по награждаването на победителите в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството.

“Много важно е да стимулираме предприемаческата инициатива като осигурим благоприятна среда за бизнес с особено внимание към малките и средните предприятия“, подчерта зам.-министър Манолев. Той акцентира, че целта на Министерството на икономиката е да насърчи младите хора да поемат риска да бъдат предприемачи. „Да поощрим смелите и иновативните, за да могат да развият потенциала и таланта си и повече български фирми да се утвърдят като лидери в своята област. Затова и подобни инициативи са много важни – защото те привличат по-голямо внимание към перспективите, които се откриват пред предприемчивите“, допълни Александър Манолев.

Той връчи грамоти на всички участници и специални плакети на представителите на проектите, победители на национално ниво. Те ще представят страната ни на финала на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството, който ще се състои на 24 ноември 2017г. в гр. Талин, Естония, по време на Шестата асамблея на малките и средните предприятия. Тази година в конкурса в България кандидатстваха 7 проекта, като експертното жури, което включва представители на Министерството на икономиката, Института за пазарна икономика и Junior Achievement, определи победителите.

Едното първо място се заема от Фондация “Заслушай се” в партньорство със Столична община с инициативата “Онлайн платформа за равен достъп за хората с увреден слух” в категория “Награда за отговорно и интегриращо предприемачество”. Целта на проекта е да премахне бариерите между хората с увреден слух и чуващото общество чрез внедряване на платформа за видео жестов превод и трансформация на говор към текст, като и среда за самостоятелно управление на субтитри, като по този начин глухите хора ще могат да общуват свободно, ще имат равен достъп до информация, качествено образование и възможности за кариерно развитие. В момента се водят преговори за внедряване на платформата в специалните училища за деца с увреден слух в София, Пловдив и Търговище. След пълното автоматизиране на продукта през 2019 година от него ще могат да се ползват над 8000 деца и младежи с увреден слух. За 2017 година те ще бъдат между 50-100 ученика и студента. Първата публична институция, в която беше внедрена платформата, е Столична община.

Другият отличен е СНЦ “Местна инициативна група Ардино-Джебел” с проекта “Приложена Стратегия за местно развитие на територията на община Ардино и процес на прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Ардино и Джебел” в категория “Инвестиране в изграждането на умения”. Проектът цели повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и по-конкретно да се стимулира предприемачеството и да се подобри нивото на оцеляване на МСП на територията на общините. След изпълнение на Стратегията се наблюдава повишаване на предприемаческата културата на местните хора, както и на законовите разпоредби и добрите практики за финансово планиране, управление и отчитане на проекти.

Конкурсът Европейски награди за насърчаване на предприемачеството има за цел да се открият и отличат най-ефективните и оригинални проекти, насърчаващи предприемачеството, предприемаческите умения и подобряването на бизнес средата в Европа и в частност в България. Проектите трябва да са реализирани от публични институции или чрез публично-частно партньорство и да имат поне две годишна история. Конкурсът се провежда на два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. Класиралите се на национално ниво инициативи, се състезават на втория етап, където жури, избрано от Европейската комисия, ще определи по един победител за всяка от категориите и ще излъчи един цялостен победител, лауреат на Голямата награда.

Споделете