Loading...

Заместник-министър Борисов: Българският износ за Франция нараства

Заместник-министър Борисов: Българският износ за Франция нараства

Между България и Франция има установени дългогодишни, добри търговско-икономически отношения. За българската страна от особено значение е фактът, че данните за търговския оборот между двете страни сочат нарастване на българския износ за Франция. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на събитие организирано от Френско–българската търговска и индустриална камара.

По думите на заместник-министър Борисов през последните пет години стокообменът между България и Франция надхвърля 1.8 млрд. евро средногодишно. „През първите пет месеца на 2018 г. стокообменът между двете страни се е увеличил с 5.4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е в размер на 832.3 млн. евро. Износът към Франция се е увеличил с 5.5% и е в размер на 455.6 млн. евро. Салдото е положително и е в размер на 78.8 млн. евро“, изтъкна Борисов. Той допълни, че съществува сериозен потенциал за допълнително задълбочаване на взаимните контакти в търговията.

Икономическият заместник-министър заяви, че 2018 г. е белязана от успешната работа по инвестицията на Латекоер на стойност 11 млн. евро и създаването на 175 работни места. По думите му най-голям е делът на френските инвестиции в промишлеността – 58%, следвани от финансите – 28%, търговията – 11%, селското стопанство, съобщенията, строителството и банковия сектор 7.5%.

Заместник-министър Борисов подчерта, че Франция е сред водещите външнотърговски партньори на България. “Надявам се и занапред да продължим все така активно съвместно да търсим възможности за разширяване на френското инвестиционно присъствие в България“, изтъкна той. Заместник-министър Борисов и Френско–българската търговска и индустриална камара се договориха за подготовката на проучване на инвестиционните и бизнес нагласи в България.

Споделете