Loading...

Заместник-министър Борисов: Насърчаваме предприемачество, основано на цифровите технологии и иновациите

Заместник-министър Борисов: Насърчаваме предприемачество, основано на цифровите технологии и иновациите

България ще работи в посока повишаване на конкурентоспособноста на българската и на европейската икономиката чрез подобряване на цифровата свързаност и насърчаване на предприемачеството, основано на цифровите технологии и иновациите. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов във Виена, където се проведе конференция на тема: “Конкурентоспособността като един от приоритетите на българското председателство на ЕС и дейността на UNIDO в тази област”. UNIDO представлява специализирана агенция на Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. Организацията мобилизира знания, опит, информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на конкурентоспособна икономика

Целта на конференцията е постигане на общо разбиране относно бъдещите стъпки за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия /МСП/ и за решаване на ключови въпроси в тази област, включително умения, свързаност, цифровизация и Индустрия 4.0, в съответствие с приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), както и възможностите МСП да се възползват от новите технологии.

Заместник-министър Лъчезар Борисов изтъкна, че България се нарежда на четвърто място по ръст на икономиката в ЕС, и че дигитализацията е необходима, за да има растеж. Борисов подчерта, че в края на миналата седмица, две от трите най-големи агенции за кредитен рейтинг – “Фич” и “Стандард енд Пуърс Глобъл” повишиха дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута, като повишената оценка на анализаторите отразява засилването на външната позиция на страната ни, обусловена от продължителната експанзия на износа и нарастването на спестяванията.

По думите му малките и средните предприятия съставляват 99,8% от общия брой на предприятията в България и в тях работят близо 1,5 милиона души или 75% от всички заети в реалната икономика. „Затова ние отделяме специално внимание на националната политика в подкрепа на МСП. По време на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г., страната ни ще работи в посока повишаване на конкурентоспособността на тези предприятия чрез подобряване на цифровата свързаност и иновациите, включително социалните иновации с акцент върху младежта, жените, предприемаческата екосистема и развитието на умения и компетентности за 21 век.“, каза още икономическият заместник-министър.

Г-н Хироши Куниийши, управляващ директор на UNIDO и заместник-генерален директор посочи, че приоритетите на българското председателство съвпадат в голяма степен с политиката на UNIDO за ускоряване на приобщаващото и устойчиво индустриално развитие, чрез целенасочени действия в посока икономическа трансформация за постигане на растеж.

Според Светослав Спасов, посланик и постоянен представител на България към ООН, семинарът се провежда, не само в навечерието на първото председателство на Съвета на ЕС на България, но и по времена първата инициатива от второ поколение от споразумението за сътрудничество между UNIDO и АИКБ, подписано през есента на миналата година.

На събитието присъстваха политици, дипломати, представители на частния сектор и индустрията, експерти в различни облаги и неправителствени институции. Пред тях изпълнителният директор на НКИЗ г-жа Антоанета Барес представи Индустриалните зони в България и възможностите за инвестиции в тях.

Преди семинара се проведе неформална среща на заместник – министър Лъчезар Борисов с г-н Хироши Куниийши, на която бяха обсъдени потенциалните аспекти на съвместното сътрудничество и партньорството между UNIDO и България, в областта на икономиката. На срещата бяха коментирани и възможностите за търсене на общи проекти с UNIDO, свързани с един от приоритетите на председателството ни за интегриране на Западните Балкани.

Свързана медия

Споделете