Loading...

Заместник-министър Борисов: Общата икономическа полза от програма „Коперник“ надхвърля 13,5 млрд. евро

Заместник-министър Борисов: Общата икономическа полза от програма „Коперник“ надхвърля 13,5 млрд. евро

Европейските космически системи осигуряват независимост за ЕС и готовност за реализиране на глобални отговорности в динамично променящата се икономическа и политическа среда. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на официалното откриване на Обучителен и информационен семинар „Коперник“. Семинарът се организира съвместно от Европейската комисия и Министерство на икономиката и е под егидата на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз. Събитието има за цел да популяризира широката употреба на данни и информацията предоставяна от програмата „Коперник“.

Зам.-министър Борисов поясни, че европейските програми „Галилео“, „ЕГНОС“ и „Коперник“ са от изключителна важност за изграждането на високотехнологична и конкурентноспособна икономика, като предоставят услуги със съществена добавена стойност за гражданите и бизнеса. „В бързо развиващата се дигитална среда, „Коперник“ се налага като водеща програма за използване на информационни услуги, основаващи се на получени от сателити за наземен мониторинг данни“, заяви зам.-министър Борисов. Той допълни, че космическите данни предоставяни от спътниците на програмата „Коперник“ имат ключова роля за ефективното изпълнение на политики и инициативи за управление на градските зони, устойчиво развитие и опазване на околната среда, регионално и местно планиране, селско стопанство, горско стопанство, рибарство, здравеопазване, гражданска защита, инфраструктура, транспорт и мобилност, както и туризъм.

Реализираните и очаквани ползи от програма „Коперник“ в периода от 2008 до 2020 г. са в размер на 7,4 млрд. евро в инвестиционната програма, като 13,5 млрд. евро е обща икономическа полза. В свързващи и потребителски индустрии откритите работни места са над 12 450, а 15 580 са в сферата на производството. Финансовата полза за производствения сектор е 10,3 млрд. евро, докато 3,1 млрд е финансовата полза за потребителския сектор. С 60% се е увеличила акуратността на анализите, свързани със замърсяване на въздуха, а с 60 хил. евро е спестила всяка строителна фирма, използваща програмата, за да наблюдава развитието на конструкторската си дейност. 5% е производствената полза за рибните ферми, които използват програмата за наблюдение цъфтежа на токсични водорасли, по този начин фермите имат по-голяма производствена полза.

Икономическият зам.-министър посочи, че космическото пространство придобива все по-голямо значение за европейската икономика, като предоставя данни и свързаност за цифровата икономика, укрепва възможностите за иновации и създава нови работни места. „Европа се нуждае от стабилна основа за високи постижения в областта на науката и технологиите, да насърчи силна, иновативна и конкурентоспособна индустриална база“, изтъкна Борисов. Той допълни, че това е предпоставка Европа да запази водещи позиции в глобалното развитие на космоса, както и да извлече полза за бъдещи научни изследвания и проучвания в космическия сектор.

На събитието присъства и представител на Европейската Комисия Динка Динкова, заместник-началник отдел към главна дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП”. Тя обяви, че програма „Коперник“ е фактор за развитие на дигиталната икономика и дава възможност на всички държави членки, особено на България, която има голям капацитет в космическите изследвания. „Коперник“ е програма за наблюдение на земята в световен план, чрез нея се справяме с природните бедствия и климатичните промени. „По програмата има шест сателита като предстои изстрелване на още един през юни“, заяви Динкова.

Споделете