Loading...

Заместник-министър Борисов откри изложението „Бултишад“

Заместник-министър Борисов откри изложението „Бултишад“

Един от основните приоритети на Министерство на икономиката е предприемане на активни мерки за подобряване на бизнес средата и стесняване на дистанцията между бизнеса и институциите. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на официално откриване на изложението „Бултишад“, организирано от Българо-турската търговско-индустриална камара (БТТИК) с подкрепата на Търговската секция при Посолството на Република Турция.

Заместник-министър Борисов заяви, че събитието е знаково именно защото се провежда за първи път и е по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. „Приоритетите, зад които България ще стои по време на Председателството, в областта на икономиката, са приемане на Обща стратегия за индустриална политика на ЕС, насърчаване на предприемачеството, основано на цифрови технологии и иновации, постигане на напредък по прилагането на Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия, укрепване на едно от най-важните постижения на ЕС – Единният пазар“, поясни зам.-министър Борисов.

Икономическият заместник-министър изтъкна, че България работи активно за развитие на търговско-икономическите отношения със съседните страни, а Турция е един от водещите търговски партньори на страната. „Двустранният стокообмен бележи ръст, като на годишна база надхвърля 3,5 млрд. евро. Надяваме се тази положителна тенденция да продължи и поради факта, че само за първите 9 месеца на 2017 г. търговията между двете страни е над 2,9 млрд.евро“, заяви зам.-министър Борисов. По думите му потенциалът на двете икономики създава предпоставки за по-активно сътрудничество, както в областта на търговията, така и в областта на инвестициите и производственото коопериране. „Според мен в посланието на днешния форум „По-добър бизнес, по-добър живот“ се крие нещо по-дълбоко, а именно думата синергия, а когато имаме синергия с нашите партньори и съседи, заедно сме по-силни в икономически план“, подчерта Борисов.

Заместник-министър Борисов обяви, че според проучване на бизнес средата в България направено от Германо-българската индустриално-търговска камара показва, че нашата страна остава стабилна бизнес дестинация. На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“ 90% от анкетираните фирми членове отговарят положително. 59% от участниците оценяват настоящата икономическата обстановка у нас като задоволителна. Подобни факти дават и шведските компании, а според изследване подготвено от представители на Испанската търговска камара България е европейският магнит за испанските малки и средни предприятия. Корпоративният данък от 10% и квалифицираната работна ръка са посочени сред предимствата на страната ни. „За нас е важно да се запознаем с мнението за бизнес в България и на членовете на Българско-турската търговско-индустриална камара.“, подчерта зам.-министър Борисов.

Споделете