Loading...

Заместник-министър Борисов: Развитието на Индустрия 4.0 ще засили конкурентоспособността на България

Заместник-министър Борисов: Развитието на Индустрия 4.0 ще засили конкурентоспособността на България

За да бъде българската икономика по-конкурентоспособна е от изключителна важност увеличаването на технологичния потенциал на предприятията и повишаване на дигиталните умения на пазара на труда. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на Годишен бизнес форум Индустрия 4.0, който се проведе в Пловдив. На събитието присъстваха още кметът на Пловдив Иван Тотев, Огнян Златев ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и представители на бизнеса.

Заместник-министърът напомни, че през 2017 г. Министерският съвет е одобрил „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“, като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция. “Целта на настоящата Концепция е да се създадат предпоставки за модернизиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската икономика в средносрочен до дългосрочен план (2017 – 2030 г)”, подчерта той.

Лъчезар Борисов каза още , че основата на стратегията стъпва на анализа на икономическата среда за развитие на цифровата трансформация, като стабилната макроикономическа обстановка и добре развит ИКТ сектор. “ИКТ секторът е сред основните сектори, които допринасят със своя растеж за динамиката на брутната добавена стойност – с ръст от 4.9%. През последните години, секторът на ИКТ в България отчита положителни тенденции и е един от най-бързо развиващите се в икономиката на страната. По данни на ЕВРОСТАТ брутната добавена стойност на ИКТ сектора е на стойност 1.43 млрд. евро и нараства с 28%. Също така средногодишното нарастване на добавената стойност произведена от ИКТ сектора е 28%”, добави той.

Икономическият заместник-министър бе категоричен, че индустриалната политика в България трябва да е базирана основно на развитие на конкурентните предимства на българската икономика, а именно ключовите местни активи, като добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на работната сила, иновативния потенциал и стабилната макроикономическа среда. По думите му през 2018 г. се очаква реален растеж от 8,9% на инвестициите в структурата на БВП, като тази тенденция ще се задълбочи и през 2019 г., ръстът трябва да достигне 9,5%.

“Цифровизацията осигурява уникална възможност за привличане на допълнителни инвестиции в иновативни и бързо развиващи се цифрови и цифровизирани отрасли в България. “, каза още Борисов. Той посочи, че данните за развитието на българската икономика през последното десетилетие показват ясно, че тя следва световната тенденция на цифровизация на бизнес отношенията. “Своеобразен барометър за този процес е доколко развити в това отношение са секторите в българската икономика, както и потенциалът на българската индустрия да привлича повече високотехнологични инвестиции”, допълни Борисов.

Споделете