Loading...

Заместник-министър Борисов участва в 27- та министерска конференция на инициативата „Еврика“

Заместник-министър Борисов участва в 27- та министерска конференция на инициативата „Еврика“

Заместник- министърът на икономиката Лъчезар Борисов взе участие в 27- та сесия на министерската конференция на инициативата „Еврика“/EUREKA/, която се проведе в Мадрид. Зам.-министър Борисов посочи, че инициативата „Еврика“ създава значителни възможности за българските предприятия да си сътрудничат с иновативни компании от Европа и от целия свят. „Стремим се да осигурим по-активно участие на български фирми в съвместни проекти, придобили статут „проект на Еврика”, допълни заместник-министърът на икономиката.

На конференцията министри и представители на 40 европейски държави съвместно с четирите асоциирани страни и Европейската Комисия обсъдиха дългосрочната перспектива на инициативата „Еврика“ за насърчаване на иновациите в Европа.

По време на председателството на Испания е направена актуализация и средносрочен преглед на стратегическата пътна карта ЕВРИКА 2020. Една от основните цели е превръщане на инициативата в предпочитана платформа за индустриално коопериране между Европа и останалата част от света, както и в ефективна инициатива на националните финансиращи органи, насочена към разширяване на приоритетите и финансиращите програми към интернационални измерения.

По време на конференцията стана ясно, че основен приоритет е „Еврика“ да допринесе за завършване на изграждането на Европейското научноизследователско пространство в иновационната му част, постигайки синергия между инструментите на инициативата и други релевантни инструменти.

Инициативата „Еврика” транс европейска мрежа за пазарно ориентирана изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността, която е създадена през 1985 г. В нея членуват над 40 държави, а България бе приета за пълноправен член на инициативата ЕВРИКА през 2010г. За 30-те години на съществуване на инициативата са реализирани над 4198 проекта на стойност 29 млн. евро. Създадени са близо 400 хил. работни места.

Инициативата предлага услуги от съдействие за намиране на партньор, и разпространение на информация до осигуряване на частно и публично финансиране. За изпълнението на всеки проект се създава международен консорциум с партньори от минимум две страни. Партньори могат да бъдат предприятия, научни организации и университети.

Свързана медия

Споделете