Loading...

Заместник-министър Борисов връчи сертификат за инвестиция на стойност над 4 млн. лв.

Заместник-министър Борисов връчи сертификат за инвестиция на стойност над 4 млн. лв.

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас А на „Koka-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България” ЕООД за проекта „Разширяване на център за съвместни услуги””, който ще се реализира в град Варна.

„Чрез инвестиционния проект се предвижда разширение на дейността на компанията с намерението да увеличи мащаба на своя финансов център за споделени услуги“, заяви Борисов. По думите му размерът на инвестицията възлиза на обща стойност 4 200 753 лв. като се очаква да бъдат разкрити нови 178 работни места.

Икономическият зам.-министър подчерта, че българската бизнес среда е устойчива и проектите могат да се натрупват. Българско правителство работи много усилено за подобряване на инвестиционния климат, също така и за възможности за създаване на високо добавена стойност в секторите на услугите и производството. „България е фактор по три причини: финансова стабилност, подобряване на бизнес средата и създаване на устойчив икономически растеж“, заяви Борисов.

Заместник-министър Борисов изтъкна, че изключително положителен знак за развитието на икономиката на страната е увеличаването броя на новите проекти осъществявани в икономически дейности с висока добавена стойност и завършен цикъл на производство. Той добави, че това е пример за добрите възможности за инвестиции в България, оценени от местните и чуждестранни потенциални инвеститори.

„Компаниите които са се утвърдили в България продължават да реинвестират в голям обем, което се потвърждава от страна на Министерство на икономиката и от страна на международни камери“, изтъкна Борисов. Именно за това зам.-министърът на икономиката благодари на групата Кока-Кола, които имат нов проект в България за пореден път.

„Доказателство за това са и издадените през първото полугодие на 2019 г. общо 18 сертификати, 15 проекта за клас А, 3 проекта клас Б, по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От тях 8 проекта са във високотехнологични производства/услуги. Общо 8 от 18 проекта са извън столицата, включително в 2 общини с безработица над средната за страната“, подчерта Борисов. По думите му предвидените инвестиции възлизат на обща стойност 246.541 млн. лв. като се очаква разкриването на нови 2225 работни места. Предстои сертифицирането на нови 11 проекта.

„Видимо от данните само сертифицираните проекти по ЗНИ създават 2225 работни места, а до края на годината ще надхвърлят 5 хил.. Факт е, че новите инвеститори избират България като инвестиционна дестинация и че могат да разчитат на качествена работна ръка“, завърши той.

Споделете