Loading...

Заместник-министър Борисов: Защитата на потребителите ще бъде една от основните теми по време на Българското председателство

Заместник-министър Борисов: Защитата на потребителите ще бъде една от основните теми по време на Българското председателство

Защитата на потребителите ще бъде една от основните теми по време на Българското председателство на ЕС. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на среща с държавни секретари от германското Федерално министерство на правосъдието и защита на потребителите. По време на срещата с г-жа Кристиане Вирц, държавен секретар във Федералното министерство на правосъдието заместник-министър Лъчезар Борисов изтъкна, че глобалните процеси и тенденции на растеж и на дигитализация на икономиката, налагат като приоритет защитата на потребителите. Бяха обсъдени още директивата относно договорите за онлайн продажба на стоки и дигиталната сигурност на продуктите, както и Колективната правна защита.

Борисов представи Програмата на Българското председателството на Съвета през 2018 г. в областта на защитата на потребителите, като посочи, че ще бъдат положени усилия за изграждането на Единния цифров пазар чрез постигане на напредък по двете ключови за него законодателни предложения в областта на договорното право, а именно: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки.

Заместник-министърът на икономиката бе категоричен, че Българското председателство ще положи усилия за повишаване на правоприлагането на законодателството за защита на потребителите и укрепване на процедурните правила за защита на колективните интереси на потребителите, чрез приоритетно разглеждане в Съвета и постигане на напредък по законодателен пакет „Нова сделка за потребителите“. „Това ще помогне за премахване на основните пречки, свързани с договорното право, затрудняващи трансграничната търговия, обезпечаване на правната сигурност за потребителите и бизнеса и постигане на високо ниво на защита на потребителите“, каза още икономическият заместник-министър.

По думите му Българската страна счита, че Директива 2009/22/ЕС, която създава правна рамка за защита на колективните интереси на потребителите е изключително важна и от голямо значение за преустановяване използването на незаконните практики от страна на търговците към потребителите, като Констатациите от направения анализ на директивата показват, че е важно процедурите във връзка с исковете за преустановяване на нарушенията да бъдат по-ефективни и полезни за потребителите. „Необходимо е да бъде предвидена възможност за обезщетяване на потребителите наред с преустановяването на нарушението, допълни той и подчерта, че липсата на обезщетение на потребителите за претърпени вреди се явява сериозна празнота в правната система и позволява на търговците да запазят незаконните си печалби, придобити в резултат на нарушение на законодателството.

Споделете