Loading...

Замeстник-министър Данчев участва в откриването на Българо-Германски икономически форум „Устойчив икономически растеж“

Замeстник-министър Данчев участва в откриването на Българо-Германски икономически форум „Устойчив икономически растеж“

„Създаването на условия за устойчив икономически растеж е основен приоритет на Министерство на икономиката и индустрията“, каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев по време на откриването на Българо-Германски икономически форум на тема „Устойчив икономически растеж“.

Той съобщи още, че в министерството се работи усилено за постигането на добър макроикономически и инвестиционен климат, като се разработва нов модел за развитие и управление на индустриалните зони. В тази връзка се подготвят нормативни промени за стимулиране на по-малки инвестиции с висока добавена стойност, което ще осигури икономическа алтернатива на малките населени места. Работи се и по създаването на инвестиционна карта за реиндустриализация на България, базирана върху суровините, добивани в страната като целта е да бъдат привлечени производствени предприятия за преработка на суровините тук.

Според заместник-министър Данчев дейността на германските компании, които са надеждни инвеститори и се ангажират дългосрочно, е един от факторите за положителното развитие на икономическите отношения между нашите две държави. Сумарната стойност на преките инвестиции от Германия към 1 януари 2022 г. е над 3,8 млрд. евро. Около 30% от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие.

Той коментира и, че има сериозен интерес за инвестиции от германски компании в България, като в момента се работи по проекти за 200 млн. лв. Предварителните прогнози сочат, че в рамките на три месеца се очаква да бъде постигнат значителен резултат като се има предвид, че за цялата 2021 г. инвестициите от Германия са около 500 млн. лв.

„Федерална Република Германия е водещ външнотърговски и традиционно добър партньор на България“, каза зам.-министър Данчев и изрази убеждението си, че благодарение и на формати като днешния, двете страни могат заедно да намерят още по-добра формула да си сътрудничат и да си бъдат взаимно полезни.

Форумът се организира от Германо–Българската индустриално-търговска камара и в рамките на събитието се обобщават резултатите от работата на камарата по темата на годината „Устойчив икономически растеж“. В него участваха над 10 водещи германски инвеститори у нас, които представиха добри практики, устойчиви проекти и ноу-хау.

Споделете