Loading...

Заместник-министър Даниела Везиева откри 13-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България

Заместник-министър Даниела Везиева откри 13-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България

„Насърчаването на предприемачеството и на малките и средните предприятия е ключов елемент в политиката на Министерство на икономиката. Това е пътят за ускоряване на икономическия растеж и постигане на устойчиво развитие“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева при откриването на 13-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – Европейски ден на предприемача 2015, който се провежда в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия (МСП). Темата на събитието тази година е „Предприемачество и наука – интелигентен растеж“.

„България има огромен потенциал по отношение на иновациите. Основен инструмент на Министерство на икономиката за стимулиране на научноизследователска и развойна дейност е Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС) за периода 2014-2020 г.“, заяви Везиева. Тя уточни, че стратегията е разработена от Министерство на икономика съвместно с БАН и Министерство на образованието и е задължително предварително условие, съгласно изискванията на ЕК, за усвояване на средства по Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) и “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) през периода 2014-2020 г. „Основната цел, заложена в ИСИС, респективно и в ОПИК, е фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал и насърчаване на предприемачеството“, допълни тя.

Зам.-министър Везиева изтъкна, че Министерство на икономиката разработва политики за насърчаване на малките и средни предприятия в България, които съставляват 98% от фирмите в страната и са гръбнакът и моторът на икономиката. Везиева посочи още, че се работи за облекчаване на достъпа до финансиране на предприемачите чрез търсене на различни финансови механизми и алтернативни източници за финансиране на проекти, както и за облекчаване на административната тежест и опростяването на регулаторните режими. „Реализирането на тези политики ще гарантира създаване на по-високи нива на добавена стойност в икономиката. Нашето желание е да осигурим благоприятни условия, при които всеки да има възможността да реализира потенциала си и да превърне идеите си в работещ бизнес“, завърши тя.

Споделете