Loading...

Заместник-министър Даниела Везиева: Развивайки иновациите се постига устойчив растеж

Заместник-министър Даниела Везиева: Развивайки иновациите се постига устойчив растеж

Ще направим България иновативна държава чрез една работеща стратегия за интелигентна специализация. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева на иновационен форум, организиран от Министерство на икономиката в партньорство с БАН, за обсъждане на резултатите от регионалните и тематични срещи по Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Зам.-министър Везиева изтъкна, че Министерство на икономиката работи за това Иновационната стратегия за интелигентна специализация да стане работеща, възможно най-скоро.

„Трябва всички да се обединим върху приоритетните ни икономически дейности, така че следващата ос на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ да бъде добре оценена точно в тези дейности“, каза Везиева при откриването на форума.

„Разчитаме много на регионалните политики и на колегите от БАН за това да ни подпомогнат в тези тематични области, в които сме обособили Стратегията за интелигентна специализация и да намерим най-правилните места на всеки един от нашите региони“, допълни тя.

Зам.-министър Везиева благодари на всички, които участват в процеса и изрази надежда работата по Стратегията да продължи все така успешно.

В съответствие с Плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация, в периода 04-05.2015 г. Министерство на икономиката организира и проведе в партньорство с БАН национални срещи по четирите идентифицирани тематични области за интелигентна специализация в Стратегията за периода до 2020 г., а именно: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и ИКТ; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

Споделете