Loading...

Заместник-министър Даниела Везиева ще открие бизнес форум в Русе

Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева ще открие бизнес форум в Русе, организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/, на който участие ще вземат представители на над 100 фирми.

Целта на бизнес форума е запознаване на представителите на бизнеса от район „Северен централен“ с дейностите на ИАНМСП,на „Българска агенция за експортно застраховане“ / БАЕЗ/, на „Национална компания индустриални зони“ /НКИЗ/, и на „Българска агенция за инвестиции“ /БАИ/. На форумът ще бъдат представени възможностите за сътрудничество с тези организации за повишаване конкурентоспособността и експортния капацитет на българските предприятия. Ще бъде направена и Презентация на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 -2020“ / ОПИК / и възможностите на фирмите за кандидатстване по програмата.

Бизнес форумът в Русе ще се проведе на 20.11.2015г. /петък/ от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация, ет. 6, зала „Св.Георги“.

Споделете