Loading...

Заместник-министър Давид Сукалински: Българските отбранителни предприятия са иновативни, високотехнологични и конкурентоспособни

Заместник-министър Давид Сукалински: Българските отбранителни предприятия са иновативни, високотехнологични и конкурентоспособни

Заместник-министърът на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински проведе срещи с български и чуждестранни компании. „Стремим се да поддържаме постоянен диалог със сектора на отбранителната индустрия, оценявайки значението му както за сигурността и отбраната, така и за икономиката на страната ни“, подчерта той по време на обиколката на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2024”. По неговите думи в резултат от съвместното сътрудничество на държавните институции, бизнеса и научноизследователските организации, дружествата от сектора имат възможност да реализират инвестиционни проекти, да разширяват производствените си мощности, да внедряват иновации и да повишават своята конкурентоспособност.
„Българските отбранителни предприятия участват активно и се представят успешно както във високо конкурентните международни тръжни процедури, обявявани от НАТО и неговите структури, така и в актуалните европейски програми в подкрепа на отбранителната индустрия“, каза още д-р Давид Сукалински. По неговите думи нашите компании са иновативни, високотехнологични, конкурентоспособни и адаптивни.

Заместник-министър Давид Сукалински: Българските отбранителни предприятия са иновативни, високотехнологични и конкурентоспособниМинистерството на икономиката и индустрията осигурява участието на български фирми в международни тръжни процедури на НАТО за осъществяване на проекти по Програмата за инвестиции в сигурността и в подкрепа на мисии и операции. Ведомството поддържа база от данни на потенциалните кандидати за участие в процедури на НАТО, информира за предстоящи международни процедури на НАТО и издава Декларации за съответствие за номиниране на български дружества за участие в обявени търгове.
Българските компании участват активно в търгове на НАТО и на неговите структури. През 2023 г. те са изпълнили договори на стойност над 40 млн. евро за двете най-големи агенции на НАТО – Агенция на НАТО за комуникации и информация (NCIA) и Агенция на НАТО за поддръжка и снабдяване (NSPA).
„Тези резултати показват, че българските компании могат да отговорят напълно на високите критерии и очаквания на ЕС и са способни да участват като пълноценен партньор в консорциуми редом с големите международни корпорации“, категоричен бе зам.-министър Сукалински.
Официалното открива на 16-ото издание на „Хемус 2024” в Пловдивския панаир бе вчера и изложението ще продължи до 8 юни. Тазгодишното мотото е „Отбрана, антитероризъм и сигурност“. В „Хемус 2024” 147 компании от 25 държави ще представят иновации в отбранителната индустрия. Тази година в изложението се включват 7 нови страни, което го прави най-мащабното от началото на неговото създаване. „Хемус 2024“ се провежда под патронажа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката и индустрията.

Споделете