Loading...

Заместник-министър Димитър Данчев откри Национален форум за иновации в дуалното обучение

Заместник-министър Димитър Данчев откри Национален форум за иновации в дуалното обучение

Заместник – министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев откри днес Национална среща за иновации в дуалното обучение. Форумът се организира от Фондацията за модерно образование и от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

“Подкрепяме активно въвеждането на системата за обучение чрез работа, защото това е предпоставка за осигуряване на квалифицирани кадри за бизнеса, привличане на повече чуждестранни инвестиции и постигане на устойчив икономически растеж“, посочи зам.-министър Данчев.

Министерството на икономиката и индустрията поддържа Информационна база данни на социално-отговорни работодатели, които инвестират в обучението и квалификацията на ученици по време на тяхното професионално образование и обучение. В нея участват 79 предприятия, които си партнират с 44 професионални гимназии и 2 центъра за професионално обучение, стана ясно от неговото изказване.

В срещата бяха представени и обсъдени Методология за обучители на наставници в дуалното обучение и Наръчник за наставника в дуалното обучение, разработени от българската Фондация за модерно образование съвместно с БКДМП и партньори от Испания, Северна Македония и Литва. Представени бяха и резултатите от европейски и национални проекти в подкрепа на националната система за дуално обучение в България.

Във форума участваха и заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, ръководителят на търговската служба към посолството на Швейцария у нас Томас Щауфер, председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков, представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, на браншови и неправителствени организации, на професионални гимназии и центрове за професионално обучение и др.

Споделете