Loading...

Заместник-министър Димитър Данчев участва в заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Заместник-министър Димитър Данчев участва в заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност в частта „Вътрешен пазар и индустрия“, което се състоя на 22 май в Брюксел.

По време на заседанието беше одобрена позиция за преговори с Европейския парламент (ЕП) по предложението за Регламент за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към устойчиви продукти. Предложението е съществен елемент от политиката на ЕС за постигане на устойчивост и кръгова икономика. С него се въвеждат определени изисквания за ефективност и информация за аспектите на екологичната устойчивост за почти всички категории физически продукти, пуснати на пазара на ЕС.

В изказването си заместник-министър Димитър Данчев постави акцент върху създаването на ясен регулаторен режим без ненужни тежести. България, заедно с Италия и други държави членки, настоя в предстоящите преговори с ЕП да бъдат адресирани по-ефективно предлаганата забрана за унищожаване на непродадени потребителски стоки, която да се въведе само след задължителна цялостна оценка на въздействието за съответните продукти, както и изключването на средните предприятия (заедно с малките и микропредприятията) от обхвата на забраната.

Съветът проведе и дебат по предложението за законодателен акт за суровините от изключителна важност и по темата за дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Отчетена бе спешната необходимост от предприемане на мерки за гарантиране укрепването на Единния пазар, устойчивостта на европейските вериги на доставка, засилването на индустриалното производство и постигането на отворена стратегическа автономност на ЕС за запазване на глобалните конкурентни позиции на европейските предприятия в дългосрочен план.

В рамките на Съвета беше проведена тържествена церемония за отбелязване на влизането в сила на единната патентна система на ЕС на 01 юни 2023 г. Специален гост на заседанието бе Марио Монти, бивш еврокомисар, отговарящ за вътрешния пазар, услугите, митниците и данъчното облагане и конкуренцията в периода 1995-2004 г.

Споделете