Loading...

Заместник-министър Ивайло Шотев връчи награда за иновации на едно от водещите предприятия в минерално-суровинната индустрия

Заместник-министър Ивайло Шотев връчи награда за иновации на едно от водещите предприятия в минерално-суровинната индустрия

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев участва в Националното честване на Деня на миньора. На събитието присъстваха представители на местната и изпълнителната власт, бизнеса, работодателските и синдикални организации и на други заинтересовани институции.

По покана на Българската минно-геоложка камара (БМГК) заместник-министър Шотев връчи награда за иновации на едно от водещите предприятия в бранша. Призът взе „Елаците Мед“ АД за внедряване на иновативна безпилотна летателна система за извършване на въздушна фотограметрия в рудодобивния комплекс. Ивайло Шотев поздрави компанията за направените инвестиции и внедрени съвременни технологии и за приноса й за социално-икономическото развитие на общините от района на Етрополе и Средногорието.

Заместник-министър Шотев поздрави всички работещи в миннодобивния отрасъл. По негови думи прилагането на най-добрите иновативни европейски практики, с грижа за околната среда, спазване изискванията за безопасни условия на труд и провеждане на политики на социалната отговорност, са гарант за развитието на сектора.

Минерално-суровинната индустрия формира 5% от БВП на страната. Общата нетна стойност на произведената продукция на промишлените предприятия от сектор Добивна промишленост през 2022 г., по предварителни изчисления на БМГК, е в размер на близо 4.2 млрд. лева, като достига най-високото си ниво за последните десет години.

Споделете