Loading...

Заместник-министър Иванова: Български студенти могат да участват в обучение на Европейската космическа агенция и НАСА

Заместник-министър Иванова: Български студенти могат да участват в обучение на Европейската космическа агенция и НАСА

Български студенти и докторанти имат възможност да участват в обучение „Наблюдение на Земята от оптични и радарни сензори за екологични приложения с акцент върху земеделието“, организирано от Европейската космическа Агенция /ЕКА/ и НАСА, в периода от 20 до 24 юни 2019 г. Това обяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова, която откри Първия хекатон по европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, с участието на над 60 младежи от цялата страна.
Инициативата София Коперник Хекатон има за цел да стимулира генерирането на нови бизнес идеи, базирани на данни и услуги /Start-up, Scale-up, Technology Transfer & Innovation/, които да създадат продукти, предназначени за крайни потребители в областта на извънредните ситуации, мониторинга на морската среда и опазването на околната среда.
Заместник- министърът на икономиката посочи, че чрез успешното сътрудничество с ЕКА и подобни инициативи се работи за увеличаване на потенциала за развитие на българските иноватори и фирми и подобряване перспективите за инвестиции в космическия отрасъл на България.
По думите й към момента отчетените резултати от проведените четири тръжни процедури на ЕКА за набиране на проектни предложения от България, показват по–активно участие в процедурите на академичните организации спрямо това на бизнеса. “Съотношението е 71% академични среди спрямо 29% индустрия, но положителен е фактът, че наблюдаваме повишаване на активността на бизнес участието спрямо предходните данни“, изтъкна тя.
Икономическият заместник- министър подчерта, че Европейската космическа индустрия е силна и конкурентоспособна и създава работни места и бизнес възможности за предприемачите. Иванова заяви, че космическите данни предоставяни от спътниците на „Коперник“ могат да бъдат използвани от широк кръг крайни потребители, като държавните власти, изследователи, предприемачи и организации в различни области, както и обикновените граждани.

Sofia Copernicus Hackathon се провежда в периода 19-21.04.2019 г. на територията на Технически университет в София и се организира от Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (RST-TTO) към Българска академия на науките, под патронажа на Министерство на икономиката, с основен партньор Център за върхови постижения „Университети за наука, информатика и технологии в е-общество“ /УНИТе/.

Споделете