Loading...

Заместник-министър Иванова участва в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Заместник-министър Иванова участва в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, в частта вътрешен пазар и индустрия, което се проведе в Брюксел. На него бяха обсъдени Европейската зелена сделка– преход към неутрална по отношение на климата и кръгова индустрия на ЕС, както и отражението на коронавирусът върху европейската икономика. Министрите обсъдиха и доклада за функционирането на единния пазар за 2019 г.

В изказването си зам.-министър Иванова посочи, че Европейската зелена сделка може да се разглежда като възможност за модернизация и повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, но потенциалните рискове също трябва да се вземат предвид. „Осъществяването на новите амбициозни политики в областта на климата и околната среда, за които не всички държави членки са еднакво подготвени, изисква сериозни инвестиции и реформи в националните ни икономики“, допълни тя.

Икономическият заместник-министър изтъкна, че промени от такъв мащаб трябва да се предшестват от подробни анализи и оценки на въздействието на засегнатите икономически дейности, включително схемата за търговия с емисии. По думите й особено внимание трябва да се обърне на ресурсоемките и енергоемките индустрии, които ще бъдат сериозно засегнати. „Ключовите промишлени сектори, освен енергетиката, като например металургия, машиностроене, химическа, циментова промишленост и др. трябва да бъдат подкрепени с конкретни политики и мерки, така че да не загубят своята конкурентоспособност и значителен брой работни места“, подчерта Иванова.

Заместник-министърът на икономиката заяви, че достъпът до ресурси е друг стратегически въпрос, свързан със сигурността и реализацията на целите по отношение на климатичните промени. Тя допълни, че осигуряването на доставки на устойчиви суровини, включително чрез диверсификация на източниците, е една от предпоставките за успешен преход към нисковъглеродна икономика.

Лилия Иванова каза още, че преходът към кръгова и неутрална към климата икономика трябва да се осъществи чрез цифровизацията, подпомогната от адекватни финансови ресурси по съответните европейски фондове“.

Свързана медия

Споделете