Loading...

Заместник-министър Лъчезар Борисов откри 10-та среща на Софийския форум по конкуренция

Заместник-министър Лъчезар Борисов откри 10-та среща на Софийския форум по конкуренция

Министерството на икономиката следи внимателно ролята на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), която е фактор, гарантиращ ефективното функциониране на пазарите и добрата работа на стопанските субекти. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на 10-то юбилейно издание на Софийския форум по конкуренция.

Икономическият заместник-министър подчерта, че КЗК е достоен и авторитетен арбитър в трудните процеси за развитие и утвърждаване на българското конкурентно право и антимонополни дейности. А Софийския форум по конкуренция определи като авторитетна и динамично развиваща се среща на обмен на опит на експерти. По думите му добрата макроикономическата рамка в момента в България, както и нарастващият брои малки и средни предприятия, които вече са 326 000, правят и темата за защита на конкуренцията все по-актуална. „Предизвикателствата пред българската икономика в глобален аспект са свързани с някои тенденции около процесите на сливания и поглъщания, на дигитализацията и очаквания за консолидации във финансовия сектор. Всички те са обвързани по един или друг начин и със защитата на конкуренцията“, изтъкна още зам.-министър Борисов. Като пример за съществуващи предизвикателства той посочи и честото обжалване на обществените поръчки пред компетентния орган КЗК.

В заключение той подчерта, че ролята на КЗК по линия на международното сътрудничество и нейното партньорство с органите на ЕС и Европейската комисия също е значителна.

Споделете